Strīdu risināšana

Vairāk nekā 20 gadus ilgajā praksē advokātu birojs Ellex Kļaviņš ir ieguvis lielāko vietējo un starptautisko uzņēmumu uzticību strīdu risināšanas jomā, specializējoties civiltiesisko strīdu, administratīvā procesa un “balto apkaklīšu” lietās. Mūsu ekspertiem ir raksturīga biznesa domāšana un prasme atrast klientu interesēm atbilstošus pragmatiskus risinājumus gan jau uzsāktās tiesvedībās un šķīrējtiesu procesos, gan potenciālās konfliktsituācijās visās ar komercdarbību saistītajās jomās. Papildus pārstāvībai tiesā, sniedzam vispusīgas konsultācijas, lai klientam būtu pilnīga izpratne par lietas kopainu un iespējamiem risinājumiem, neaizmirstot sīkus, bet svarīgus elementus. Vairāki no mūsu specializētās Strīdu risināšanas komandas advokātiem konsultē un pārstāv klientus šķīrējtiesas procesos, tai skaitā, ārpus Latvijas, un regulāri tiek iecelti par šķīrējtiesnešiem komercstrīdu izšķiršanai.
Projekti

Kontaktpersona

Daiga Zivtiņa

Partnere

Strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītāja
+371 6781 4848
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZGFpZ2Eueml2dGluYUBlbGxleC5sdiI+ZGFpZ2Eueml2dGluYUBlbGxleC5sdjwvYT4=:xx

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris

Strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs
+37167350542
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86IGFuZHJpcy5sYXpkaW5zQGVsbGV4Lmx2Ij4gYW5kcmlzLmxhemRpbnNAZWxsZXgubHY8L2E+:xx

Ilga Gudrenika - Krebs

Partnere

+371 6781 4848
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86IGlsZ2EuZ3VkcmVuaWthLWtyZWJzQGVsbGV4Lmx2ICI+IGlsZ2EuZ3VkcmVuaWthLWtyZWJzQGVsbGV4Lmx2IDwvYT4=:xx

Irina Kostina

Asociētā partnere

Strīdu risināšana un darba tiesības
Darba tiesību prakses grupas vadītāja
+371 67814862
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aXJpbmEua29zdGluYUBlbGxleC5sdiI+aXJpbmEua29zdGluYUBlbGxleC5sdjwvYT4=:xx

Jevgēnijs Salims

Zvērināts advokāts

Strīdu risināšana
+371 67814835
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amV2Z2VuaWpzLnNhbGltc0BlbGxleC5sdiI+amV2Z2VuaWpzLnNhbGltc0BlbGxleC5sdjwvYT4=:xx

Roberts Rimša

Zvērināts advokāts

Russian Desk
+371 6780 3395
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cm9iZXJ0cy5yaW1zYUBlbGxleC5sdiI+cm9iZXJ0cy5yaW1zYUBlbGxleC5sdjwvYT4=:xx

Projekti

Augstākā tiesa atceļ apgabaltiesas spriedumu lietā par valdības piešķirtajām naudas balvām Nedzirdīgo vasaras olimpiādes sportistam
Otrdien, 5.novembrī, Augstākā tiesa atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru iepriekš bija noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Ministru kabinetam izmaksāt lielāku naudas balvu saistībā ar Latvijas sportista panākumiem Nedzirdīgo vasaras olimpiādē. Sprieduma atcelšanas pamatojums – lietā nav vērtēti vairāki apstākļi, kas liecina par vienlīdzības principa pārkāpumiem.
 
Juridisko palīdzību sportistam, viņa trenerei un apkalpojošajai personai šajā lietā sniedza Ellex Kļaviņš asociētais partneris un strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš.
 
Saskaņā ar normatīvo regulējumu Nedzirdīgo vasaras olimpiāde, olimpiskās un paralimpiskās spēles uzskatāmas par vienlīdzīgas nozīmes starptautiska mēroga sacensībām. Tāpēc, apstrīdot Ministru kabineta lēmumu tiesā, lūdzām nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem sportistiem, kas izcīnījuši panākumus šāda līmeņa sacensībās. Šis spriedums turpmāk noteikti ietekmēs tiesas skatījumu uz citām līdzīgām lietām nākotnē, novērsīs diskrimināciju un veicinās vienlīdzības principa ievērošanu,” spriedumu komentē A. Lazdiņš.
 
Latvijā katra gada beigās valdība piešķir naudas balvas labākajiem sportistiem, kuri sasnieguši izcilus rezultātus sportā. 2013.gadā Ellex Kļaviņš klients ieguva bronzas medaļu Nedzirdīgo vasaras spēlēs 110 metru barjerskrējiena disciplīnā. Klientam piešķirtā balva bija piecas reizes mazāka nekā balva sportistiem citos sporta pasākumos.
 
Plašāk Augstākās tiesas tīmekļa vietnē: http://bit.ly/2PTLb3w
Sniedzām juridisko palīdzību vienam no vadošajiem sporta preču vairumtirgotājam Baltijā pret klientu vērstā krāpniecības shēmā
Palīdzējām klientam parādu piedziņas lietā, kas attiecās uz iespējamu krāpniecības shēmu pret šo klientu. Klienta uzdevumā gan tiesā iesniedzām pieteikumu par bijušā īpašnieka un klienta pasūtītāja valdes locekļa aktīvu apķīlāšanu, gan sekmīgi policijai iesniedzām iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītājiem.
 
Klientu konsultēja partneris Pēteris Dalderis un asociētais partneris Andris Lazdiņš.
Precedenta lieta Latvijas tiesā, kurā klienta pārstāve bija asociētā partnere Irina Kostina
Augstākās tiesas Civillietu departaments ir apmierinājis klienta - KPMG LLP partneru - pieteikumu atzīt Latvijas Republikā izpildāmu ārvalstu tiesas nolēmumu, kas ir Latvijā pirmais šāda veida nolēmums.