ES un konkurences tiesības

Advokātu birojam Ellex Kļaviņš ir ilggadēja pieredze darbā ar konkurences jautājumiem gan Eiropas Savienības, gan nacionālajā līmenī. Strādājam ar nozarēm, kas pakļautas regulējumam vai kas pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir atbrīvotas no dažādiem regulējumiem. Mūsu stiprā puse ir komandas kompetence konkurences tiesībās. Uzņēmumiem palīdzam pārvaldīt konkurences riskus, kas saistīti ar darbību Eiropas Savienībā (ES), kā arī nodrošinām pārstāvniecību visās galvenajās jomās, ko regulē ES tiesības, kā arī virkne pārvaldības apgabalu.
Projekti

Kontaktpersona

Līga Mervina

Vadošā partnere

ES un konkurences tiesību prakses grupas vadītāja
+371 6781 4848
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bGlnYS5tZXJ3aW5AZWxsZXgubHYiPmxpZ2EubWVyd2luQGVsbGV4Lmx2PC9hPg==:xx

Mārtiņš Gailis

Asociētais partneris

Intelektuālais īpašums un konkurence
Intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupas vadītājs
+371 67814848
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGlucy5nYWlsaXNAZWxsZXgubHYiPm1hcnRpbnMuZ2FpbGlzQGVsbGV4Lmx2PC9hPg==:xx

Projekti

Veiksmīgi pārstāvējām JCDecaux Latvija par reklāmas izvietošanas nosacījumiem Rīgas Satiksme pieturvietās
Konkurences padome lietas izskatīšanas procesā secināja, ka RS uzņēmumam PL iznomāja sabiedriskā transporta pieturvietas ar nosacījumu, ka daļa no tām tiks izbūvētas no jauna. PL šīs tiesības tālāk nodeva mūsu klientam JCDecaux kas pēc pieturvietu izbūves gatavojās tās bez papildu samaksas nodot atpakaļ RS pārziņā.
 
Izvērtējot līgumu nosacījumus, KP konstatēja atsevišķus punktus, kas tās ieskatā potenciāli ierobežo konkurenci ilgākā laika posmā - garš līguma termiņš; reklāmas izvietošanas tiesību «rezervēšana» uz potenciālajām RS pieturvietu nojumēm nākotnē; automātiskā līguma pagarināšana.
 
KP, izvērtējot JCD veiktos ieguldījumus sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvei, secināja, ka tie objektīvi attaisno pušu salīgto līguma termiņu. Papildus, visi trīs lietā iesaistītie uzņēmumi iesniedza rakstveida apņemšanās mainīt atsevišķus līgumu punktus, tādējādi novēršot KP saskatītās potenciālās negatīvās sekas uz tirgu. Līdz ar to, lieta ir veiksmīgi izbeigta bez jebkādu sodu piemērošanas, un ir novērstas jebkādas iespējamās bažas par Konkurences likuma pārkāpumu.
 
Klientu JCDecaux Latvija šajā lietā pārstāvēja Ellex Kļaviņš partnere Līga Mervina un zvērināti advokāti Māris Brizgo un Mārtiņš Gailis.
Ellex Kļaviņš veiksmīgi pārstāv Maxima Latvija strīdā ar Konkurences Padomi
2015. gada 29. decembrī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai SIA Maxima Latvija strīdu ar Konkurences Padomi.
 
Lieta Augstākajā Tiesā nonāca saistībā ar Maxima Latvija kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts tās pieteikums par KP lēmuma atcelšanu. Strīds starp Maxima Latvija un Konkurences Padomi ir par to, vai Konkurences padome pareizi piemērojusi Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 7.punktu, atzīstot par aizliegtu vienošanos "pēc mērķa" tādus nomas līguma noteikumus, ar kuriem ierobežotas tirdzniecības centra iznomātāja tiesības vienpersoniski izlemt par citu platību iznomāšanu tirdzniecības centrā. Augstākā tiesa spriedumā atsaukusies uz Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem un atzinusi, ka apelācijas instances tiesas spriedumā un Konkurences padomes lēmumā ietvertais pamatojums ir nepietiekams, lai izdarītu secinājumu par Konkurences likuma pārkāpuma esamību.
 
Uzņēmumu Maxima Latvija šajā nozīmīgajā lietā gan Latvijas tiesās, gan Eiropas Savienības tiesā veiksmīgi pārstāvēja Ellex Kļaviņš partnere Līga Mervina un zvērināts advokāts Mārtiņš Gailis. Augstākās tiesas spriedums šajā lietā ir nozīmīgs precedents Latvijā, savukārt Eiropas Savienības tiesas spriedums satur vērtīgas norādes, kas piemērojamas līdzīgu lietu izskatīšanā visā Eiropas Savienībā.
 
Lai uzzinātu vairāk, sekojiet saitei.
Mēs pārstāvējām Swedbank līdz šim sarežģītākajā lietā Latvijā, kurā iesaistīta Konkurences padome un iekšzemes daudzpusējās savstarpējās apmaiņas maksas
Konkurences padome bija apsūdzējusi gandrīz visas Latvijas bankas Konkurences Likuma pārkāpšanā, par vienošanos noteikt iekšzemes daudzpusējās savstarpējās apmaiņas maksas un uzliktās soda naudas. Šis izmeklēšanas process bija ilglaicīgākais un sarežģītākais Latvijas Konkurences padomes vēsturē. Swedbank, kas ir šī tirgus ievērojamākais līderis, saskārās ar lielāko soda naudas apjomu, kas sasniedza 4.1 miljonu eiro. Bankām piemērotās soda naudas bija otras lielākās Konkurences padomes vēsturē Latvijā. Mūsu komanda pārstāvēja Swedbank tiesvedībā un Augstākajā Tiesā un pārvaldīja Swedbank un arī pārējo banku kasācijas procesus. Augstākā Tiesa pieņēma lēmumu par tiesvedības apturēšanu līdz CJEU pieņems lēmumu MasterCard lietā (C-382/12). Šī sarežģītā lieta bija īpašs izaicinājums mūsu birojam, kurā noderēja mūsu komandas daudzpusīgā pieredze.